(Gäller ej för Lilla designpaketet)

 

Inför projektet vore det bra om ni tittade på följande punkter:

 

 • CHECKLISTAN skriv ut och fyll i så gott ni kan.
   

 • Ta fram en tomtkarta i skala. Gärna i 1:100 alt.1:200 Om kartan ni har är i annan skala, så är det bättre än inget. Är skalan okänd, så se till att det finns ett referensmått utsatt. 
   

 • Rita in byggnader (med rätt mått) som tillkommit och inte finns med på tomtkartan, likaså om det finns andra saker som inte är utritade och som ni vill bevara exempelvis rabatter, träd, gångar m.m
   
  OBS! Det är denna tomtkartan som blir utgångsläget för det nya förslaget, så ju mer noggrann den är desto mer exakt blir också förslaget.

dahlias-3585900_1920.jpg

FÖRBEREDELSER KUND