FÖRBEREDELSER KUND

(Gäller ej för tjänsten MINI)

Inför vårt möte vore det bra om ni tittade på följande punkter:

 

  • Checklistan- skriv ut och fyll i så gott ni kan.

  • Tänk efter hur ni uppfattar vinden, och jordmånen i er trädgård.

  • Ta fram en tomtkarta i skala 1:100 alt.1:200 som jag kan få med mig.

  • Mät ut byggnader som tillkommit och inte finns med på tomtkartan, likaså om det finns andra saker som inte är utritade och som ni vill bevara exempelvis rabatter, träd, gångar m.m.