STORA + 

 Pris per offert

Förutom en grundplanering av trädgården med former, rumslighet, rörelse, funktioners placering m.m  så går vi här också in på detaljer som exakta växtförslag med växtlista och förslag på markmaterial.  I och med planteringsplanen så får man också information om antal och åtgång. Vilket är ett måste för att anläggaren ska kunna lämna offert.

Detta designpaket kan så klart även passa dig som vill göra det mesta själv men som vill ha förslag på exakta växt och markmaterial. 

 

Förslaget presenteras i form av ett kompendium som skickas till dig via mail

IMG_8721.JPG

DETTA INGÅR

 • Hembesök (gratis inom 3mil, enkel resa. Därefter 400kr/h och 25kr/mil)

 • Grovskiss- som man får möjlighet att korrigera

 • Illustrationsplan- En inspirerande, tydlig och skalenlig skiss ritad ovanifrån sett

 • Moodboard- sammansatta bilder som som ger en känsla för hur jag tänker mig att den nya trädgården ska upplevas

 • (Eventuella) detaljskisser- Skisser i större skala över delar av trädgården med viktiga detaljer inte framkommit på illustrationsplanen.

 • 2st Vyer- skisser i 3D för att förtydliga rymden och rumskänslan

 • Beskrivande text innehållande hur jag tänkt när jag formgivit trädgården.

 • Växtlista med svenskt namn, latinskt namn, kvalitet, antal plantor och placering

 • Materiallista med åtgång

 • Planteringsplan som tydligt visar var växten ska planteras

  Förslaget presenteras i form av ett kompendium som skickas till dig via mail

TJÄNSTER

 

Designpaketen kan också fungera som en vägledning, att förstå vilken omfattning av hjälp man behöver. Projekten kan såklart också skräddarsys efter behov

Pris 4000kr inkl. moms

För dig som behöver hjälp med utformningen för specifik del av trädgården

Pris per offert

En basplanering med fokus på trädgårdens funktioner, former och

rörelse

Pris per offert

Ett mer detaljerat gestaltningsförslag där man förutom trädgårdens planlösning  även visar på uttryck och karaktär

Pris per offert

Planerar du att anlita en anläggare till ditt trädgårdsprojekt så krävs en planteringsplan med tillhörande växtlita