Jag är så glad att du som bygger nytt även har stora planer för din trädgård!

 

Lite att tänka på...

NYBYGGNATION

Vad som kan vara klokt är att ha en grovskiss att visa upp för grävaren när hen kommer och frågar hur ni vill ha det. Det kan ju finnas skäl att lägga jordmassor på ett visst sätt beroende på vilka planer man har. Det är också klokt att redan nu passa på att gräva ur för planteringsytor eller träd och då är det ju bra om man har en målbild att gå efter.

 

Har man också en grovskiss så kan grävaren eller anläggaren också hjälpa till att hitta lösningar om hinder i marken skulle dyka upp på vägen.

Har man däremot kommit så långt att marken är förberedd och höjderna är satta d.v.s. att man vet var det kommer att behövas en trappa, var det blir en sluttning osv. Då kan det vara läge att starta upp med något av våra designpaket. Börja med att boka in ett hembesök!

modern Villa