STORA

Pris per offert

 

Detta designpaket riktar sig till dig som vill ta ett helhetsgrepp om din trädgård och därmed få ett förslag som innefattar både strukturen med rumsfördelning, rörelse och placering av funktioner, men också trädgårdens estetiska uttryck och känsla med färger, texturer, dofter, ljud och hårdagjorda material. 

 

Detta kommer att förmedlas med ritningar, 3D- skisser, beskrivande text och moodboards (sammansatta bilder)  

  

IMG_2930.jpg

DETTA INGÅR

  • Grovskiss- som man får möjlighet att korrigera

  • Illustrationsplan- En inspirerande, tydlig och skalenlig skiss ritad ovanifrån sett

  • Moodboard - sammansatta bilder som som ger en känsla för hur jag tänker mig att den nya trädgården ska upplevas

  • Ev. detaljskisser- Skisser i större skala över delar av trädgården där viktiga detaljer inte kommit fram på illustrationsplanen.

  • 2st Vyer- skisser i 3D för att förtydliga rymden och rumskänslan

  • Moodboards över ev. planteringar- Inspirerande bilder på växter och redan komponerade planteringar för att förmedla en rabatts planerade uttryck. Detta gör det enklare för trädgårdsmästaren på plantskolan att hitta lösningar med det som finns hemma eller som går att få tag på och ändå få till rätt känsla! Vill man ändå ha en exakt växtlista för sin trädgård eller en specifik planteringså går det såklart jättebra att välja till som tilläggstjänst.

  • Beskrivande text innehållande hur jag tänkt när jag formgivit trädgården.

  • Växtlista över nämnda karaktärsväxter (både latinskt och svensk namn) - Jag kommer nämna några förslag på växter som jag tycker är viktiga för det totala uttrycket.

Förslaget presenteras i form av ett kompendium som skickas till dig via mail

TJÄNSTER

 

Designpaketen kan också fungera som en vägledning, att förstå vilken omfattning av hjälp man behöver. Projekten kan såklart också skräddarsys efter behov

Pris 4000kr inkl. moms

För dig som behöver hjälp med utformningen för specifik del av trädgården

Pris per offert

En basplanering med fokus på trädgårdens funktioner, former och

rörelse

Pris per offert

Ett mer detaljerat gestaltningsförslag där man förutom trädgårdens planlösning  även visar på uttryck och karaktär

Pris per offert

Planerar du att anlita en anläggare till ditt trädgårdsprojekt så krävs en planteringsplan med tillhörande växtlita