TILLVALSTJÄNSTER

Pris per offert 650kr/h inkl. moms
 
 
Tillvalstjänsterna kan vid behov komplettera Designpaketen, användas var för sig eller tillsammans.

Planteringsplan

Skalenlig plan som visar växternas placerng och antal.

Lämpligt tillval för dig som tänker anlita en anläggare

 

Skötselplan

Vi beskriver varje växts behov och hur ni på bästa sätt ser till att den mår bra och förhåller sig till den tänkta målbilden. Vi går in på faktorer som vattning, gödning och beskärning.

 

Lökplanteringsplan

Lökväxter är ett perfekt komplement till en perennrabatt om man vill förlänga säsongen och få en tidig blomning. Jag har den planerade eller den befintliga planteringen i åtanke och tar hänsyn till omgivning och såklart era önskemål!

Växtkonsultation på Ljungsleds (1h)

Vi möts upp på Ljungsleds plantskola i Mörrum och pratar igenom växtvalen på redan utfört gestaltningsförslag. (Mini eller Karaktär) Vi kan ställa upp växterna likt förslaget, beställa, peka ut exemplar eller hitta alternativ.

Växtlista

Har du en slänt som du har svårt att få något att trivas i? eller kanske en rabatt i skuggigt läge där inget verkar vilja växa? Då kan vi sätta ihop en växtlista till dig som visar på lämpliga växter för den specifika platsen. 

Växtlistan kan också vara en bra tillvalstjänst om ni t.ex. har valt designpaket GRUND över övriga trädgården, men vill ha mer detaljerad hjälp med en viss plantering. Komplettera i så fall även denna tjänst med en extra skalenlig ritning.

Skalenliga ritningar

Kompletterande tjänst för dig som vill ha mer detaljerad beskrivning över en viss del av trädgården eller en specifik rabatt.

Extra skisser (vyer)

Om du t.ex. valt tjänsten Trädgårdsdesign MINI där det ingår 2st skisser (vyer) och du vill att jag även gör en skiss över ett tredje område eller ytterligare skisser över ett valt område. 

8.jpg