TRÄDGÅRDSPLANERING


För alla typer av gröna miljöer

 stora som små

 

 

Trädgårdsplanering handlar både om planering av den privata trädgården och planering av gröna miljöer i mer eller mindre offentliga rum.

I den privata trädgården handlar det mycket om vistelse med fokus på olika rum med olika funktioner.

I det offentliga rummet mer om rörelse och blickfång, men också att bjuda in till att slå sig ner för en stunds återhämtning.

Bostadsgården är något mittemellan det privata och det offentliga rummet där känslan till viss del ska vara privat, men samtidigt bli en yta som ska agera blickfång och passage och rymma fler boende samtidigt.

FORMA trädgård  Ronnebygatan 15 37435 Karlshamn  Tel: 0708-565651 info@formatradgard.com